Privacy Statement

Privacyverklaring

ILC gevestigd aan Rinkesfort 9, 5993PV Maasbree is verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:

ILC gevestigd aan Rinkesfort 9, 5993PV Maasbree, Email: info@lalabeljewelry.com

Persoonsgegevens die we verzamelen

ILC verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens:

- Voornaam / Achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- Aangesloten instelling / werkplek

- E-mailadres

- Gegevens over activiteit op onze website

- Internetbrowser en apparaattype gebruikt tijdens het bezoeken van onze website

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens die we verzamelen

Onze website / dienst heeft niet de intentie gegevens te verwerken van gebruikers jonger dan 16 jaar. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lalabeljewelry.nl. Wij zullen deze gegevens dan onmiddellijk verwijderen.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

ILC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Om u te kunnen bellen of e-mailen voor de uitvoering van onze dienstverlening

- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- ILC analyseert uw gedrag op onze website om daarmee uw ervaring direct of op termijn te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

ILC maakt geen gebruik van geautomatiseerde processen die directe gevolgen hebben voor u of uw gegevens. Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's / computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ILC) tussen zit.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

ILC bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze bedoeld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

ILC verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de gebruikers/klanten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

ILC gebruikt alleen technische / functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals bedoeld en onthouden uw instellingen. Cookies worden ook gebruikt om onze website te optimaliseren. U kunt cookies uitschakelen in uw webbrowser en ze ook verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics Cookies om onze website te verbeteren en hebben een overeenkomst met Google. We maskeren IP-adressen (het laatste octet) en hebben het delen van gegevens met Google uitgeschakeld. We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen via de instellingen in uw account. U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens te beëindigen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ILC. Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw gegevens. De overdracht van uw gegevens kan worden aangevraagd en verzonden naar u of een andere entiteit (organisatie). Als u uw gegevens wilt overdragen of wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@hvtrends.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, moet u een geldige kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. ILC zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe we onze persoonlijke gegevens beveiligen

CLI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lalabeljewelry.com